პლასტიკური ბარათები

პლასტიკური ბარათები

პლასტიკური ბარათები

თბილისში პლასტიკური ბარათების დამზადება მაღაზიებისთის, ბენზინგასამართებისთვის, მომსახურების სფეროსთვის, ბანკებისთვის, შეჯერების სხვადასხვა სისტემებისთვის: შტრიხკოდი, მაგნიტური ზოლი, NFC ჩიპი, ნუმერაცია (დანომვრა).

თბილისში დისკონტური ბარათების დამზადება შესაძლებელია, როგორც შტრიხკოდისა და მაგნიტური ზოლის დატანით, ასევე მის გარეშეც.

დამატებით შესაძლებელია ასოებისა და ციფრების ემბოსირება (ამოტვიფვრა).

თბილისში პლასტიკური ბარათების დამზადების ფასები და ვადები (გათვლის მაგალითი):

ფასები მითითებულია ლარებში (GEL) ერთ ბარათზე. 10000 ტირაჟით ბარათის დამზადების შემთხვევაში გათვალისწინებულია ფასდაკლება.

ტირაჟი 100 500 1000 2000 3000 4000 5000

ფასი 3 2,3 1,35 0,82 0,80 0.78 0,70

შტრიხკოდი + 0,3 GEL

ემბოსირება + 0,4 GEL

ტიპინგი + 0,16 GEL

მაგნიტური ზოლი + 0,4 GEL

მაგნიტური ზოლის კოდირება + 0,2 GEL

ხელმოსაწერი ზოლი + 0,3 GEL

ოქროს, ვერცხლის პლასტიკური მასა + 0,16 GEL

*დამზადების ვადები 7 – 15 სამუშაო დღე.

 

თბილისში დისკონტური პლასტიკური ბარათების დამზადების ვარიანტები

პერსონალიზაცია და/ან ნუმერაცია.

ემბოსირება

ემბოსირება — ეს არის ბარათზე სახელის ან ნომრის ამოტვიფვრა (ამობეჭდვა), რელიეფური სიმბოლოების შემდგომი შეფერადებით (ტიპინგი). ემბოსირებისთვის გამოიყენება შრიფტის ორი სტანდარტული ზომა:

ციფრული სიმბოლოები „0“-დან „9“-მდე 5 მმ.

ციფრული სიმბოლოები „0“-დან „9“-მდე + ასომთავრული.

კირილიცა “A”-“Я“ და ლათინური “A”-“Z” 3 მმ.

PIN — კოდი scratch ზოლით

საიდუმლო კოდი ან სიტყვა (პერსონალური) დაფარულია გაუმჭვირვალე ფენით, რომელიც გადაფხეკის შედეგად იშლება. Scratch — ზოლი გამოიყენება გადახდის ბარათებისა და ლატარეის ბილეთების დასამზადებლად.

ხელისმოსაწერი ველი

ხელისმოსაწერი ველი ცალკე ფენადაა დატანილი და სპეციალური მასალისგანაა დამზადებული. ხელმოწერის წაშლის და დაზიანების მცდელობისას ფენა იშლება. იდენტიფიკაციის ეს მეთოდი მფლობელის ბარათის დამატებით დაცვას ითვალისწინებს.

ასეთი ველი პლასტიკური ბარათის მფლობელის ხელმოწერის ნიმუშისთვისაა განკუთვნილი.

შტრიხ-კოდი

შტრიხ-კოდი შეიცავს ასოებისგან და რიცხვებისგან კოდირებულ მონაცემებს, რომლებიც სალაროს სკანერით ჯერდება. ჩვეულებრივ იდეტიფიცირებული და დისკონტური ბარათებისთვის გამოიყენება.

მაგნიტური ზოლი

წარმოადგენს ინფორმაციის მატარებელს, გააჩნია სამი ჩასაწერი ზოლი. მაგნიტურზოლიანი ბარათები ძირითადად გამოიყენება საბანკო საგადასახადო სისტემაში, სატრანსპორტო მომსახურების, პიროვნების უსაფრთხოებისა და იდენტიფიკაციის სისტემაში. მაგნიტური ზოლის წაკითხვა შესაძლებელია სპეციალური რიდერების საშუალებით. სტანდარტული ზომა 12,7 მმ.

ჩიპ-მოდული

ეს არის მეხსიერების ენერგოდამოუკიდებელი სქემა, რომელიც მფლობელის მონაცემებს ინახავს (მაგ. ფულადი ერთეულის რაოდენობა, საუბრის დარჩენილი წუთები და ა.შ.) მეხსიერებაში შემავალი ინფორმაცია ჩვეულებრივ დაცულია ლოგიკური და ფიზიკური საშუალებებით არასანქცირებული ცვლილებების შეტანისაგან.