რეკლამა

რეკლამა და სარეკლამო მომსახურება თბილისში.

  • პლასტიკური ბარათები
  • რეკლამის დიზაინი
  • ლოგოტიპის დამუშავება
  • საიტების შექმნა
  • ქაღალდის პაკეტები
  • პოლიეთილენის პაკეტები

საქართველოში რეკლამა და სარეკლამო მომსახურების შეთავაზება შესაძლებელია, როგორც ადგილობრივი კომპანიებისთვისა და მწარმოებლებისთვის, არამედ არარეზიდენტებისათვის — დისტანციურად.

გადახდის ფორმა და საშუალება განიხილება ცალკე.

reklama tbilisi / advertising in georgia